Pobytový exteriér | tiliaDesign

Pobytový exteriér

POBYTOVÝ exteriér je:

  • Reálnejšie  označenie pre nezastavanú časť pozemku, pri rodinnom dome. Je prirodzeným pokračovaním obytnej plochy  interiéru, s dôrazom na oddych, relax a bývanie. 
  • Najväčší bonus predstavuje  zeleň, slnko a čerstvý vzduch.
  • Na rozdiel od  tradičnej záhrady, je vybavený rôznymi  terasami, zákutiami a  drobnými stavbami. 
  • Komfort  zabezpečuje rozvod vody, elektriny a pohodlný nábytok. 
  • Minimálne náklady, pre 4- 6 árový pozemok,  stojí priemerne  30 -50 000,- ? . Ak je súčasťou bazén, sauna, vírivka, alebo väčší záhradný pavilón, suma sa môže pohybovať od 100 000,- Eur vyššie.
  • Položka „zeleň“, vrátane výsadieb a navážok zeminy, predstavuje asi 20% z tejto sumy.
  • Pre vyprojektovanie plne funkčného exteriéru, rátajte s objemom 150-300 pracovných hodín.

Pozrite si vzorový projekt